Nelerden bahsedeceğiz + 3D tasarım uzmanı

Bilim ve eğitimde doğru görselleştirme yapabilmenin önemi; fizik ve kimya alanında iyi bir donanıma sahip 3D tasarımcının sahip olması gereken özellikler; soğuk havada çamaşırların nasıl kuruduğu konusundaki sorunun cevabı ve son olarak ta bir trenin nasıl dönüş yaptığı ile ilgili yeni bir problem.


Dünkü yazımda, bilginin aktarılması ve iletişim konularıyla ilgili neler düşündüğümü sizlerle paylaşacağıma dair söz vermiştim. İşin aslına bakarsanız, bu gerçekten çok kompleks konu. Neden bazı insanlar bir problemi çözme konusunda başarısız olurken diğerleri doğru çözümü hemen görebiliyor? Bu durum, büyük ölçüde beynimizdeki doğru imgelerin varlığına bağlıdır. Beynimiz sayısal bilgileri düşünme konusunda oldukça yetersizdir. Şimdi bu sayı dizesini ezberlemeye çalışın: 0982163823897202173500728728882636112734908371345. Eğer bu sayıları ezberlemek sizin için büyük önem taşıyorsa eninde sonunda bu sayıları ezberlersiniz fakat aksi bir durum söz konusuysa bunu yapmak için belirli bir sistematik yapı oluşturmanız gerekir.

İnsanlar, bazı şeyleri belirli bir sistematik yapıyla ilişkilendirmeden ezberleme konusunda oldukça yetersizdir. Bu demek oluyor ki düşünceleri görüntüler sayesinde algılayabiliyoruz. İyi bir bilim adamı, üstün imgeleme yeteneğine sahip olan kişidir. Bu imgeler bazen çok karışık olabilir. Örneğin, ben lineer cebirden gelen çok net bir birleşik operatör imgelemesine sahibim. Onun nasıl bir şey olduğunu “görebiliyorum”. Ancak, bu imgeleri aktarabilmem birkaç haftayı ya da ayı bulabiliyor. Fakat bunun için hiç zamanım olmuyor. Aynı şekilde çoğu bilim insanı da yıllar boyunca kendi imgelerini topluyor, sistematize ediyor fakat bu imgeleri aktarmak için yeterli zaman bulamıyor.

İşte size bir örnek. Görev: bir araba diferansiyelinin nasıl çalıştığını açıklayın. Bu videodaki açıklamalar doğru, etkileyici fakat görselleştirme olmadığı için işe yaramıyor:


Bu videodan ne anladınız? İşin doğrusunu söylemek gerekirse ben hiç bir şey anlamadım :( Benim imgeleme yeteneğim bu videodan bir şeyler üretmek için yetersiz kaldı. Ve şimdi de beynimizde doğru imgelemeyi oluşturmamıza yardımcı olacak ve diferansiyelin çalışması ile ilgili aklımızda hiçbir soru işareti bırakmayacak güzel bir görselleştirme örneğine bakalım:


Ve aslında bu benim yapmak istediğim şey. Fizik ve kimya çalışmalarını daha kolay hale getirmek için doğru imgelemeyi sağlayacak görselleştirmeleri öğrenmek istiyorum. Çocuklarımla birlikte kimyasal deneyler yapıyoruz ve bu deneyler onların çok hoşuna gidiyor fakat bu çalışmalar onlara sanki sihirli hilelerle oluşturulmuş şeyler gibi geliyor: değişen renkler, patlamalar, baloncuklar. Fakat bu tür deneylerden edindiğiniz bilginin miktarı sihir gösterilerinden edindiğiniz bilgilerin miktarına neredeyse yakın. Şimdi, bir test tüpündeki reaksiyonları izlerken, moleküllerin etkileşiminin ve hareketlerinin gösterildiği bir animasyonun duvarınızda olduğunu düşünün. Böyle bir demo, reaksiyonun ne şekilde gerçekleştiğini size daha net bir şekilde açıklayabilir. İşte bu tamamen farklı bir anlayış seviyesini ortaya koyar. Çoğu durumda bu tür bir imgeleme, bilginin çok daha kompakt bir şekilde aktarılmasını sağlar. Bilgi sadece hatırlanan gerçekler, sayılar ve formüllerden ibaret değildir ve dünyadaki anlayışlardan oluşturulur.

Güçlü bir fizik ve kimya bilgisine sahip 3D tasarım uzmanı

En iyi görselleri ortaya koymak ve görselleştirmeleri en doğru şekilde yapmak bizim için çok önemli bir görev. Bir fotonun bir molekül tarafından nasıl absorbe edildiğini görselleştirebilecek bir dâhiye ihtiyacımız var. En iyi tasarımcıyla bile çalışsanız eğer bu kişi fotonun ne olduğunu bilmiyorsa bunu başarmanız mümkün olmayacaktır. İşte bu yüzden, iyi derecede fizik ve kimya bilgisine sahip bir tasarımcı arıyoruz. Bu kişi, çocukken bilime çok fazla ilgi duyan fakat 3D tasarımcı olunca bir parça bilimden uzaklaşmış birisi olabilir. Fakat bu uzmanın doğasında her zaman bir bilim aşkı vardır ve bu aşk onu bırakıp gitmez sadece sessizce bekler – daima içinde kıpır kıpırdır bu aşk ve tasarımcının derisinin altından kendine bir yol bulur. İşte böyle bir tasarımcıya ihtiyacımız var! Bu tasarımcıyı olağanüstü bir görev bekliyor – yani bazı temel şeyler için yeni çizimler ortaya koymak: atomlar, moleküller ve buna benzer şeyler için. Aradığımız bu tasarımcının etkileyici ve bilimsel olarak en doğru animasyonları yapması için bilim adamları ve geliştiricilerle çalışması da gerekecek.

Koşullar:

  • Aylık 150,000 Ruble maaş
  • Bu görev ek bir iş olmayacak, tek ve temel bir iş olacaktır
  • Kentin güney batı kesimindeki ofisimizde çalışma imkânı (ofis geçicidir ve bu sonbahardan sonra taşınacaktır)
  • Senelik 1 ay tatil
  • Sağlık sigortası

3D tasarım uzmanı pozisyonuna şimdi başvurun ve öz geçmişinizi gönderin

Çamaşırlarla ilgili dünkü problemin çözümü ve bugün için yeni bir soru

Buz buharlaşırken bir kaşık veya masa neden buharlaşmaz? Okuldayken her şeyin moleküllerden oluştuğunu öğretmişlerdi. Ancak, bugün bunun tamamen doğru olmadığını görüyoruz. Örneğin, bir tuz kristalini ele alalım. Tuz kristali sadece Na (Sodyum) ve Cl (Klorür) moleküllerinden oluşmaz. Klorür ve sodyum atomları bir atom sistemi içinde yer alır ve bir moleküldeki atomları bir arada tutan aynı kuvvetler tarafından bir arada tutulurlar. Yani büyük bir molekül gibi. Atomlar arasındaki çekim kuvveti çok güçlüdür. Metal bir yapıdaki çekim kuvveti de aynı şekildedir. Su donduğunda, birbirine zayıf moleküller arası kuvvetlerle bağlanmış moleküller şeklindedir. Bir su molekülünün kristalimsi yapıdan ayrılmak için daha az enerjiye gereksinim duymasının nedeni işte budur. Zayıf moleküller arası kuvvetleri kıran ve serbest kalan moleküllerin kaotik hareketindeki daha fazla enerji sayesinde daima daha hızlı hareket eden moleküller var olmaktadır. Burada, buzun neden buharlaştığını ve molekülleri güçlü atomik kuvvetlerle bağlanan yoğun maddelerin ise neden buharlaşmadığını genel hatlarıyla açıklamaya çalıştık.

Ve şimdi de cevabının aşağıdaki videoda olduğu yeni bir görev. Yukarıda bir arabanın diferansiyelinin nasıl çalıştığını görmüştük. Fakat hiçbir diferansiyele sahip olmayan bir tren nasıl döner? Bir tren dönerken iç ve dış tekerlerin farklı aralıklarla hareket etmesi gerekecektir ve eğer kayma olursa demir yolları çok hızlı bir şekilde zarar görecektir.

Tren tekerleri

Bu soruyla ilgili bir çözümünüz varsa ya da herhangi bir cevap bulamadıysanız Richard Feynman’ın eğlenceli açıklamalarını izleyebilirsiniz. Feynman’ın açıklama yaparken ne kadar keyif aldığına dikkat edin!